Бори Йорданова

Бори Йорданова

Еко-активизъм и веган готвене. Участва във Фабрика Автономия и сдружение Зе Земята. Инициатор на кампанията Местно и безмесно

17:00-18:30
facebook live

Anti-burnout - предотвратяване на активисткото прегаряне

Какво е прегаряне (burnout), какви са симптомите му и по какво се различава от обикновения стрес? Какви конкретни стъпки можем да предприемем за борба с прегарянето, особено в контекста на самоорганизирани колективи? На тази лекция, придружена с няколко практични упражнения, ще обърнем внимание на грижата за себе си и как да разпознаваме знаците на задаващото се прегаряне, за да предприемем превантивни мерки. Ще се вгледаме в заобикалящата ни среда и взаимоотношенията с другите, за да разберем какви фактори допринасят за негативни промени в поведенческото, физическото и емоционалното ни състояние и как да изградим устойчиво отношение към активизма ни без да компрометираме благосъстоянието си.