Веган фестивал на солидарността 2020 (Ден 2)

 Веган фестивал на солидарността 2020 (Ден 2)

Гледайте записи от всички презентации от втория ден от Веган фестивал на солидарността 2020!

Тук можете да изгледате нередактирани записи от всички събития, които се случиха във втория ден от тазгодишния фестивал (05.12.2020 г.), приятно гледане!

Децата, които умеят да взимат решения (Петя Богданова)

Веганството и опазване на околната среда (Добрин Николов)

Компостиране по тротоара (Гергана Димитрова)

Общностни градини (Иван Илиев и Илияна Георгиева)

Anti-Burnout: Стратегии за справяне с прегарянето (Бори Йорданова и Дари Василева)

Помощен документ

Дискусия: „В като Вагина и Веган“ (Галина Лачева)