Социална фотоматрица: Друг свят е възможен (Покана)

 Социална фотоматрица: Друг свят е възможен (Покана)

Най-сърдечно Ви каним да формираме заедно социална фотоматрица, която да изследва темата „Друг свят е възможен” нa 12.12.2020 г. в рамките на Веган фестивал на солидарността 4-5-6 декември 2020.

Заявилите се участници (на имейл oriongrid@protonmail.com) ще получат допълнителни пояснения за набирането на фотографии, направени от тях, с които ще работим като група.

Както казва Елизабет Грос, насилието е не просто феномен – на улицата, на бойното поле, над определeни класи, раси, полове, видове и пр. То е конституиращо за света, в който живеем, както и за начините на бъдене, живеене, работа, мислене, рефлексия, познание, отношения, правене на политика…

Какъв е другият възможен свят? Или може би светове? Можем ли да го открием, преоткрием, създадем и пресъздадем, да си го изфантазираме дори?

Друг свят е възможен.

Тази фотоматрица Ви кани да се опитате да уловите един такъв друг свят в свои авторски снимки на света около Вас, и заедно да изследваме, деконструираме, конструираме и реконструираме сегашната ни реалност с поглед към един друг възможен свят, използвайки един уникален метод за достъп до колективното несъзнавано и познание.

Важно е всички участници да присъстват през целия ден на събитието на 12.12.2020 г., което ще бъде онлайн и да предоставят до три дни преди провеждането на матрицата по 6 свои авторски снимки, които асоциират с темата!


Какво представлява социалната фотоматрица?

Социалната фотоматрица е метод за учене чрез опит за разбиране на групите и организациите в дълбочина. Тя се основава на работата хипотеза, че снимките на една организация, група, движение и пр., направени от хората, които изпълняват различни роли в нея, позволяват достъп до „несъзнаваното на организацията“ до степен, в която асоциирането, системното мислене и усилване на снимките биха позволили мисленето на мисли, които са били немислими преди това.

Задачата на социалната фотоматрица е да трансформира нашето мислене чрез изследване на смислите на снимките, направени от участниците в социалната фотоматрица. Методът се състои в свободни асоциации със снимките и тяхната амплификация за установяване на връзки, намиране на връзки и откриване на ново мислене и мисли. По този начин се откриват скрити значения на това, което в една организация обикновено остава невидимо и незабелязано.

Работа със смислите и смислообразуването.

Тази социална фотоматрица ще се занимава със социалните смисли на снимки за света на живота и дейността ни като веганско движение. Този метод на работа със снимки се основава на предположението, че носителите на роли в групите и организациите също имат свои собствени образи за тази реалност. В социалната фотоматрица, хората се събират с изричното намерение да споделят своите снимки в рамката на Матрица, за да се асоциира с тях. Те предоставят направените от тях снимки и заедно групата развива връзки както между снимките на отделен участник (който остава анонимен като автор в рамките на срещите), така и със снимки на другите участници.

Това може да доведе до цяла поредица от асоциации, които да разширят мисленето ни относно значението на споделените снимки и връзката между тях. Матрицата е „място, от което нещо расте като в утроба” (Лорънс). В матрицата има място за много асоциации, тъй като има много хора на срещата – за разлика от работната група, не е необходимо да се постига консенсус или да се стигне до споделено значение на фотографиите и асоциаиите с тях. Следователно, в матрицата, тиранията на принадлежност към група или идентифицирането с нея не преобладава, защото снимката – а не фотографът – е носителят на дискурса. Това оспорва общоприетото предположение, че фотографиите са собственост на даден фотограф.

Форматът

Фотоматрицата ще се състои в 4 сесии от 1.5 часа на 12.12.2020 г., започвайки в 10:00 часа – въведение към метода и заявената от него задача, заедно с кратко асоцииране по снимки и още две матрици само с асоцииране по снимки, последвани от сесия „Диалог за размисъл”. Матрицата осигурява пространството, в което снимките на участниците се прожектират на екран и където участниците ще асоциират както със собствените си снимки, така и с тези на останалите участници.

Диалог за размисъл.

Последната сесия, ще се състои от 16:30 до 18:00 часа. Задачата на тази сесия е да намери смисъла и значението на снимките от матрицата и да помогне на участниците за свържат у разширят отделните си мисли и мисленето като цяло до техния опит в движението. Формата на матрицата в тази сесия е разделен на малки синдикати с по един водещ бележките.

Първо се иска от участниците да споделят своите непосредствени чувства за преживяването в матрицата. Второ, от всеки синдикат се иска да идентифицират основните снимки и теми на матрицата. Трето, те
разработват работна хипотеза, възникнала в резултат на обсъжданията. В края, синдикатите се събират, за да споделят хипотезите си и да изработят една финална интерпретация, както и за да закрият матрицата „Друг свят е възможен” като временна организация, която след това може да продължи да съществува под друга форма и с други задачи, свързани с представянето пред света на работните хипотези и интерпретации, фотоизложба, концерти, публикации в различен формат, а защо не и манифест.

Ролята на домакина на матрицата.

Домакиня на тази матрица е д-р Милена Статева, психоаналитично информирана социална психоложка и социоложка. Нейната задача е да осигури границите, необходими за работа по задачата. Това включва задаване на задачата в началото на всяка сесия и да напомня (ако е необходимо) на участниците да останат с нея по време на матрицата. Тя също помага да се правят връзки между различни снимки и техните асоциации с цел разширяване на мислите и мисленето. Работи със своето преживяване в матрицата. Тези сесии обикновено не изискват изричен лидер, фасилитатор, модератор или организатор по друг начин. Домакинът пази границите на времето на сесиите и подрежда екрана и столовете по такъв начин, че снимките да могат да се виждат. Основен стремеж е да се избегне впечатлението и напомнянето за „терапевтична група”. Въпреки че домакинът може също да поеме ролята на участник до известна степен, т.е. правяне на снимки, както и асоциации и т.н., тя преди всичко трябва да даде пространство на участниците.

*Поканата е изготвена въз основа на текста на автора на метода, германският групов аналитик, Буркхас Сийвърс, адаптирано за това събитие в рамките на Веган Фестивала 2020.